Ostatní / Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; ostatní hnojiva; výrobky této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg.

Română 1

  • - - - 3105590010 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující méně než 3 % hmotnostní fosforu vyjádřeného jako P@2O@5
  • - - - 3105590020 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 3 % a více hmotnostních, avšak méně než 6 % hmotnostních fosforu vyjádřeného jako P@2O@5
  • - - - 3105590030 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 6 % a více hmotnostních, avšak méně než 9 % hmotnostních fosforu vyjádřeného jako P2O5
  • - - - 3105590040 80: Pevná hnojiva obsahující více než 80 % hmotnostních dusičnanu amonného a obsahující 9 % a více hmotnostních, avšak nejvýše 10,40 % hmotnostních fosforu vyjádřeného jako P2O5
  • - - - 3105590090 80: Ostatní