Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 3912110000 10: Acetáty celulózy
  • - - 3912110000 80 (4/0) : Neměkčené
  • - - 3912120000 80: Měkčené
  • - 3912200000 80 (4/0) : Nitráty celulózy (včetně kolodií)
  • - 3912310000 10: Ethery celulózy
  • - - 3912310000 80: Karboxymethylcelulóza a její soli
  • - - 3912390000 80 (2/0) : Ostatní
  • - 3912900000 80 (2/0) : Ostatní