Ostatní / Dusitany; dusičnany / ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOUČENINY DRAHÝCH KOVŮ, KOVŮ VZÁCNÝCH ZEMIN, RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ NEBO IZOTOPŮ.

  • - - - 2834292000 80: Baria; beryllia; kadmia; kobaltu; niklu; olova
  • - - - 2834294000 80 (0/1) : Mědi
  • - - - 2834298000 80: Ostatní