Ostatní / Sloučeniny s karboxyamidovou funkcí; sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí.

Български 1 Dansk 1 Deutsch 17 English 36 Español 1 Français 3 Nederlands 1

  • - - - 2924291000 80: Lidokain (INN)
  • - - - 2924297000 80 (37/0) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o organickou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o organickou sloučeninu 3-acetamido-N-ethyl-N (3-phenoxy-2-hydroxypropyl) anilin, ve formě roztoku.

Roztok tvoří normální a nezbytný způsob úpravy za účelem stabilizace výrobku. Rozpouštědlo, kterým je etanol, nečiní výrobek vhodným spíše pro specifické než pro všeobecné použití.

Rozpouštědlo je při dalším zpracování odstraněno oddestilováním. Účel použití: vstupní surovina pro výrobu barvářského polotovaru.

Koncentrace roztoku: cca 56 %. Balení: 200 l sudy nebo 1000 l kontejnery.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ORGANICKÉ SLOUČENINY ETHANOL V ROZTOKU JAKO POLOTOVARY/PŘEDROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o organickou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o organickou sloučeninu 3-acetamido-N-ethylanilin, ve formě roztoku.

Roztok tvoří normální a nezbytný způsob úpravy za účelem stabilizace výrobku. Rozpouštědlo, kterým je etanol denaturovaný toluenem, nečiní výrobek vhodným spíše pro specifické než pro všeobecné použití.

Rozpouštědlo je při dalším zpracování odstraněno oddestilováním. Účel použití: vstupní surovina pro výrobu barvářského polotovaru.

Koncentrace roztoku: 30 %. Balení: 200 l sudy.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ORGANICKÉ SLOUČENINY ETHANOL TOLUEN DENATUROVÁNO V ROZTOKU JAKO POLOTOVARY/PŘEDROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o organickou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o organickou sloučeninu 3-acetamido-N-ethyl-N (3-phenoxy-2-hydroxypropyl) anilin, ve formě roztoku.

Roztok tvoří normální a nezbytný způsob úpravy za účelem stabilizace výrobku. Rozpouštědlo, kterým je etanol denaturovaný toluenem, nečiní výrobek vhodným spíše pro specifické než pro všeobecné použití.

Rozpouštědlo je při dalším zpracování odstraněno destilací. Účel použití: vstupní surovina pro výrobu barvářského polotovaru.

Koncentrace roztoku: cca 56 %. Balení: 200 l sudy nebo 1000 l kontejnery.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ORGANICKÉ SLOUČENINY ETHANOL TOLUEN DENATUROVÁNO V ROZTOKU JAKO POLOTOVARY/PŘEDROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o organickou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o organickou sloučeninu 3-acetamido-N-ethylanilin, ve formě roztoku.

Roztok tvoří normální a nezbytný způsob úpravy za účelem stabilizace výrobku. Rozpouštědlo, kterým je etanol, nečiní výrobek vhodným spíše pro specifické než pro všeobecné použití.

Rozpouštědlo je při dalším zpracování odstraněno oddestilováním. Účel použití: vstupní surovina pro výrobu barvářského polotovaru.

Koncentrace roztoku: 30 %. Balení: 200 l sudy.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: ORGANICKÉ SLOUČENINY ETHANOL V ROZTOKU JAKO POLOTOVARY/PŘEDROBKY