Ostatní / Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí.

Deutsch 3

  • - - - 2922390010 80: Kyselina 1-Amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonová a její soli
  • - - - 2922390020 80: 2-Amino-5-chlorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)
  • - - - 2922390025 80: 3-(Dimethylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon)hydrochlorid (CAS RN 5409-58-5)
  • - - - 2922390035 80: 5-Chlor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)
  • - - - 2922390090 80: Ostatní