Nedělené, čerstvé nebo chlazené.

  • - - - 0207511000 80: Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané "husy 82 %"
  • - - - 0207519000 80: Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané "husy 75 %", nebo jinak předkládané