Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin.