Netvářený (surový); prášek / Berylium, chrom, germanium, vanad, gallium, hafnium, indium, niob, rhenium a thallium a výrobky z těchto kovů, včetně odpadu a šrotu.

  • - - - 8112211000 80: Slitiny obsahující více než 10 % hmotnostních niklu
  • - - - 8112219000 80: Ostatní