Cukrová řepa / Svatojánský chléb, mořské a jiné řasy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum) používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

  • - - - 1212912000 80: Sušená, též v prášku
  • - - - 1212918000 80: Ostatní