Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině.

Deutsch 5

  • - - 1702901000 80 (2/0) : Chemicky čistá maltóza
  • - - 1702903000 80: Isoglukóza
  • - - 1702905000 80: Maltodextrin a maltodextrinový sirup
  • - - 1702907100 10: Karamel
  • - - - 1702907100 80: Obsahující 50 % hmotnostních nebo více sacharózy v sušině
  • - - - 1702907500 10: Ostatní
  • - - - - 1702907500 80: V prášku, též aglomerovaný
  • - - - - 1702907900 80: Ostatní
  • - - 1702908000 80: Inulinový sirup
  • - - 1702909500 80 (0/5) : Ostatní