Ostatní / Cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - 2906190010 80: Cyklohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)
  • - - - 2906190020 80: 4,4'-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)
  • - - - 2906190040 80: Cyklopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)
  • - - - 2906190050 80: 4-terc-Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)
  • - - - 2906190090 80: Ostatní