Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 6104130000 10: Kostýmy
 • - - 6104130000 80: Ze syntetických vláken
 • - - 6104190000 80 (2/0) : Z ostatních textilních materiálů
 • - 6104220000 10: Komplety
 • - - 6104220000 80: Z bavlny
 • - - 6104230000 80: Ze syntetických vláken
 • - - 6104290000 80 (2/0) : Z ostatních textilních materiálů
 • - 6104310000 10: Saka a blejzry
 • - - 6104310000 80: Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
 • - - 6104320000 80: Z bavlny
 • - - 6104330000 80: Ze syntetických vláken
 • - - 6104390000 80 (2/0) : Z ostatních textilních materiálů
 • - 6104410000 10: Šaty
 • - - 6104410000 80: Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
 • - - 6104420000 80: Z bavlny
 • - - 6104430000 80: Ze syntetických vláken
 • - - 6104440000 80: Z umělých vláken
 • - - 6104490000 80: Z ostatních textilních materiálů
 • - 6104510000 10: Sukně a kalhotové sukně
 • - - 6104510000 80: Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
 • - - 6104520000 80: Z bavlny
 • - - 6104530000 80: Ze syntetických vláken
 • - - 6104590000 80: Z ostatních textilních materiálů
 • - 6104610000 10: Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky
 • - - 6104610000 80: Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
 • - - 6104620000 80: Z bavlny
 • - - 6104630000 80 (0/8) : Ze syntetických vláken
 • - - 6104690000 80 (4/0) : Z ostatních textilních materiálů