Dřevný dehet / Dřevný dehet; oleje z dřevného dehtu; dřevný kreosot; dřevný líh; rostlinná smola; pivovarská smola a podobné přípravky na bázi kalafuny, pryskyřičných kyselin nebo rostlinné smoly.

Deutsch 1 Eesti 1 Français 2

Dle deklarovaných údajů se jedná o látku…

Dle deklarovaných údajů se jedná o látku získanou destilací z dřevin (pryskyřičných borovic).

Deklarovaný popis zboží: viskózní žlutohnědá kapalina. Účel použití: hlavní surovina k výrobě přípravku na ochranu a výživu rostlin; slouží jako omezovač ztrát při sklizni zemědělských plodin.

Vytváří na povrchu ošetřovaných rostlin pružnou permeabilní membránu a pozitivně tím ovlivňuje hospodaření rostlin s vodou např. v období sucha.

Deklarované balení: 200 l sud.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA ŽLUTÉ HNĚDÝ PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ PRYSKYŘICE K OCHRANĚ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ V SUDECH VISKÓZNÍ