Desky, plechy, pásy a fólie / Ostatní.

English 1

  • - - - 8108905045 80: Za studena nebo za tepla válcované desky, plechy a pásy z nelegovaného titanu: - o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 100 mm, - o délce nejvýše 14 m a - o šířce nejvýše 4 m
  • - - - 8108905055 80: Desky, plechy, pásy a fólie ze slitiny titanu
  • - - - 8108905080 80: Desky, plechy, pásy a fólie z nelegovaného titanu - o šířce větší než 750 mm, - o tloušťce nejvýše 3 mm
  • - - - 8108905085 80 (0/1) : Pásy nebo fólie z nelegovaného titanu: - obsahující více než 0,07 % hmotnostních kyslíku (O@2), - o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 2,5 mm - s tvrdostí podle Vickerse HV1 nejvýše 170 typu používaného k výrobě svařovaných trub pro kondenzátory v jaderných elektrárnách
  • - - - 8108905090 80: Ostatní