Desky, plechy, pásy a fólie / Ostatní.

  • - - - 8108905045 80: Za studena nebo za tepla válcované desky, plechy a pásy z|nelegovaného titanu: -|o tloušťce 0,4|mm nebo větší, avšak nejvýše 100|mm, -|o|délce nejvýše 14|m a -|o šířce nejvýše 4|m
  • - - - 8108905055 80: Desky, plechy, pásy a fólie ze slitiny titanu
  • - - - 8108905080 80: Desky, plechy, pásy a fólie z nelegovaného titanu - o šířce větší než 750 mm, - o tloušťce nejvýše 3 mm
  • - - - 8108905085 80 (0/1) : Pásy nebo fólie z nelegovaného titanu: -|obsahující více než 0,07|% hmotnostních kyslíku (O@2), -|o tloušťce 0,4|mm nebo větší, avšak nejvýše 2,5|mm -|s tvrdostí podle Vickerse HV1|nejvýše 170 typu používaného k výrobě svařovaných trub pro kondenzátory v jaderných elektrárnách
  • - - - 8108905090 80: Ostatní