Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 7102100000 80: Netříděné
  • - 7102210000 10: Průmyslové
  • - - 7102210000 80: Neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené
  • - - 7102290000 80: Ostatní
  • - 7102310000 10: Jiné než průmyslové
  • - - 7102310000 80: Neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené
  • - - 7102390000 80: Ostatní