Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice).

Deutsch 187 English 5 Français 3 Italiano 5 Nederlands 3 Polski 1 Slovenščina 3

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Dle údajů žadatele se jedná o kamennou dlažební…

jako pravoúhelníky; k dekoraci; řezané; z kamene; dlažební desky;…

Dle údajů žadatele se jedná o kamennou dlažební a obkladovou desku pravidelného formátu. Popis dodaného vzorku: Obdélníková deska z přírodního kamene (křemenec) o rozměrech 60 x 40 cm a tloušťce 0,6 – 1,5 cm, vrchní a spodní část ručně štípané, hrany řezané pilou.

Další deklarované údaje: Výrobek se dováží též v rozměrech 40 x 40 cm, 30 x 30 cm a 30 x 15 cm a tloušťce cca 0,9 – 2,5 cm.

Výrobek je zpracován přímo v kamenolomu, není opracován kameníky, sochaři atd. Deklarovaný účel použití: Obkladová a dlažební deska pro použití ve stavebnictví.

Balení zboží: Volně ložené v dřevěném bednění o rozměrech 110 x 90 x 70 cm.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRAVOÚHELNÍKY K DEKORACI ŘEZANÉ Z KAMENE DLAŽEBNÍ DESKY PRO STAVEBNICTVÍ