Drahé kovy v koloidním stavu / Drahé kovy v koloidním stavu; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, chemicky definované i nedefinované; amalgamy drahých kovů.

  • - - 2843101000 80: Stříbro
  • - - 2843109000 80: Ostatní