Ostatní / Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole.

Deutsch 2 Español 2

  • - - 3208901100 10: Roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole
  • - - - 3208901100 80: Polyurethan z 2,2′-(terc-butylimino)diethanolu a 4,4′-methylendicyklohexyldiisokyanátu, ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahujícího 48 % hmotnostních nebo více polymeru
  • - - - 3208901300 80: Kopolymer p-kresolu a divinylbenzenu, ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahujícího 48 % hmotnostních nebo více polymeru
  • - - - 3208901900 80 (12/7) : Ostatní
  • - - 3208909100 10: Ostatní
  • - - - 3208909100 80 (2/0) : Na bázi syntetických polymerů
  • - - - 3208909900 80 (2/0) : Na bázi chemicky modifikovaných přírodních polymerů