Polykarbonáty / Polyacetaly, ostatní polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách; polykarbonáty, alkydové pryskyřice, polyallylestery a ostatní polyestery, v primárních formách.

Deutsch 22 Italiano 5 Nederlands 6 Svenska 6

  • - - 3907400025 80: Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)
  • - - 3907400035 80: α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen-isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl](CAS RN 94334-64-2)
  • - - 3907400070 80: Polykarbonát fosgenu a bisfenolu A: - obsahující 12 % hmotnostních nebovíce, avšak nejvýše 26 % hmotnostních kopolymeru isoftaloyl chloridu, tereftaloyl chloridu a resorcinolu, - s p-kumylfenolovým zakončeníma - s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 29 900 nebo více, avšak nejvýše 31 900
  • - - 3907400080 80: Polykarbonát dichloridu karbonylu, 4,4'-(1-methylethyliden)bis[2,6-dibromfenolu] a 4,4'-(1-methylethyliden)bis[fenolu] se 4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenolovým zakončením
  • - - 3907400090 80: Ostatní