Polyethylenglykoly / Ostatní polyethery.

  • - - - - 3907201110 80: Poly(ethylenoxid) o početně průměrné molekulové hmotnosti (M@n) 100 000 nebo větší
  • - - - - 3907201120 80: Bismethoxypoly(ethylenglykol)-maleimidopropionamid chemicky modifikovaný lysinem s početně průměrnou molekulovou hmotností (M@n) 40 000
  • - - - - 3907201160 80: Přípravek obsahující: - α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxo-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2) a - α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxo-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1)
  • - - - - 3907201190 80: Ostatní