Ostatní / Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlenným kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

Deutsch 1

  • - - 2910900015 80: 1,2-Epoxycyklohexan (CAS RN 286-20-4)
  • - - 2910900020 80: 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)
  • - - 2910900030 80: 2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)
  • - - 2910900050 80: 2,3-Epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1)
  • - - 2910900080 80: Allyl(glycidyl)ether (CAS RN 106-92-3)
  • - - 2910900090 80: Ostatní