Estery kyseliny akrylové / Nenasycené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - 2916120010 80: 2-terc-Butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát (CAS RN 61167-58-6)
  • - - - 2916120040 80: 2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylakrylát (CAS RN 123968-25-2)
  • - - - 2916120070 80: 2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)
  • - - - 2916120090 80: Ostatní