Ostatní / Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - 2909191000 80: Terc-butyl(ethyl)ether (ethyl-tercio-butyl-ether, ETBE)
  • - - - 2909199000 80 (5/0) : Ostatní