Z polymerů ethylenu / Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály.

Deutsch 1 Français 1

 • - - 3920102300 10: O tloušťce nepřesahující 0,125 mm
 • - - - 3920102300 20: Z polyethylenu o hustotě
 • - - - - 3920102300 30: Menší než 0,94
 • - - - - - 3920102300 80: Polyethylenové filmy o tloušťce 20 mikrometrů nebo větší, avšak nepřesahující 40 mikrometrů, k výrobě fotorezistivních filmů používaných pro výrobu polovodičů nebo desek plošných spojů
 • - - - - - 3920102400 80 (2/0) : Pružné filmy, nepotištěné
 • - - - - - 3920102500 80 (5/3) : Ostatní
 • - - - - 3920102800 80 (5/1) : 0,94 nebo větší
 • - - - 3920104000 80 (4/0) : Ostatní
 • - - 3920108100 10: O tloušťce převyšující 0,125 mm
 • - - - 3920108100 80: Syntetická papírovina, ve formě vlhkých desek vyrobených z nesouvislých jemně rozvětvených polyethylenových vláken, též smíšených s celulózovými vlákny v množství nepřesahujícím 15 % hmotnostních, obsahující jako vlhčicí činidlo poly(vinylalkohol) rozpuštěný ve vodě
 • - - - 3920108900 80 (7/0) : Ostatní