Z polyamidů / Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály.

Deutsch 4 English 1 Nederlands 1

  • - - - 3920920030 80: Polyamidový film  - o tloušťce nejvýše 20 µm, - pokrytý alespoň na jedné straně vrstvou tvořící plynovou uzávěru sestávající z polymerní matrice, v níž je rozptýlen oxid křemičitý, o tloušťce nejvýše 2 µm
  • - - - 3920920089 80: Ostatní