Pásy nebo fólie z nelegovaného titanu: - obsahující více než 0,07 % hmotnostních kyslíku (O@2), - o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 2,5 mm - s tvrdostí podle Vickerse HV1 nejvýše 170 typu používaného k výrobě svařovaných trub pro kondenzátory v jaderných elektrárnách.

Deutsch 2

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o nelegovaný titanový plech. Materiál: Titan Gr 3 Rozměry: tloušťka 0,635 mm; šířka 914 mm; délka 2438 mm. Použití: pro výrobu konstrukčních dílů letadel.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: TITAN Z OBECNÝCH KOVŮ KOVOVÉ PLECHY PRO CIVILNÍ LETADLA