Kresoly a jejich soli / Fenoly; fenolalkoholy.

  • - - - 2907120010 80: O-Kresol o čistotě nejméně 98,5% hmotnostních (CAS RN 95-48-7)
  • - - - 2907120020 80: Směs m-kresolu (CAS RN 108-39-4) a p-kresolu (CAS RN 106-44-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší
  • - - - 2907120030 80: p-Kresol (CAS RN 106-44-5)
  • - - - 2907120090 80: Ostatní