Polyurethany / Aminové pryskyřice, fenolové pryskyřice a polyurethany, v primárních formách.

Deutsch 4 Français 1

  • - - 3909501000 80: Polyurethan 2,2′-(terc-butylimino)diethanolu a 4,4′-methylendicyklohexyldiisokyanátu ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahující 50 % hmotnostních nebo více polymeru
  • - - 3909509000 80 (5/0) : Ostatní