Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky.

Deutsch 15 English 3 Español 1 Français 1 Slovenčina 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 0909210000 10: Semena koriandru
  • - - 0909210000 80: Nedrcená ani nemletá
  • - - 0909220000 80: Drcená nebo mletá
  • - 0909310000 10 (0/1) : Semena kmínu
  • - - 0909310000 80: Nedrcená ani nemletá
  • - - 0909320000 80: Drcená nebo mletá
  • - 0909610000 10: Semena anýzu, badyánu, kořenného kmínu nebo fenyklu; jalovcové bobulky
  • - - 0909610000 80: Nedrcené ani nemleté
  • - - 0909620000 80: Drcené nebo mleté

Dle údajů žadatele se jedná o anýz (Pimpinella…

sušeno; v sáčcích; pro kulinářské (kuchařské) účely; pro potravinářský…

Dle údajů žadatele se jedná o anýz (Pimpinella anisum) – plod (semena). Vzhled vzorku: drobná, sušená, podélně pruhovaná semena vejčitého tvaru, šedozelené barvy a sladké aromatické vůně.

Deklarovaný účel použití: koření v gastronomii. Deklarované balení: 50 g výrobku v plastové fólii.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SUŠENO V SÁČCÍCH PRO KULINÁŘSKÉ (KUCHAŘSKÉ) ÚČELY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL ZELENÉ CELÉ KOŘENÍ A BYLINY SEMENA