Ostatní / o-, m-, p-Fenylendiamin, diaminotolueny a jejich deriváty; jejich soli.

  • - - - - - 2921511910 80: o-Fenylendiamin (CAS RN 95-54-5)
  • - - - - - 2921511920 80: Diaminotoluen (TDA) s obsahem: - 72 % hmotnostních nebo vice, avšak nejvýše 82 % hmotnostních 4-methyl-m-fenylendiaminu a - 17 % hmotnostních nebo vice, avšak nejvýše 22 % hmotnostních 2-methyl-m-fenylendiaminu a - nejvýše 0,23 % zbytkového dehtu též obsahující 7 % hmotnostních nebo méně vody
  • - - - - - 2921511930 80: 2-Methyl-p-fenylendiamin sulfát (CAS RN 615-50-9)
  • - - - - - 2921511940 80: p-Fenylendiamin (CAS RN 106-50-3)
  • - - - - - 2921511950 80: Mono- a dichlorderiváty p-fenylendiaminu a p-diaminotoluenu
  • - - - - - 2921511960 80: 2,4-Diaminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-63-1)
  • - - - - - 2921511970 80: 4-Brom-1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)
  • - - - - - 2921511990 80: Ostatní