Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené.

Dansk 1 Deutsch 50 Ελληνικά 2 English 13 Español 2 Français 4 Nederlands 21 Svenska 2

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 0304310000 10: Čerstvé nebo chlazené filé z tilápie (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovitých (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhořů (Anguilla spp.), robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.)
 • - - 0304310000 80: Tilápie (Oreochromis spp.)
 • - - 0304320000 80 (2/0) : Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
 • - - 0304330000 80: Robalo nilský (Lates niloticus)
 • - - 0304390000 80 (3/0) : Ostatní
 • - 0304410000 10: Čerstvé nebo chlazené filé z ostatních ryb
 • - - 0304410000 80 (2/0) : Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)
 • - - 0304420000 80 (3/0) : Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - 0304430000 80 (2/0) : Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae)
 • - - 0304440000 80 (3/0) : Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae
 • - - 0304450000 80: Mečoun obecný (Xiphias gladius)
 • - - 0304460000 80: Zubatky (Dissostichus spp.)
 • - - 0304470000 80 (4/0) : Žraloci
 • - - 0304480000 80: Rejnokovití (Rajidae)
 • - - 0304490000 80 (4/0) : Ostatní
 • - 0304510000 10: Ostatní, čerstvé nebo chlazené
 • - - 0304510000 80 (2/0) : Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.)
 • - - 0304520000 80 (2/0) : Lososovití
 • - - 0304530000 80 (8/0) : Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae
 • - - 0304540000 80: Mečoun obecný (Xiphias gladius)
 • - - 0304550000 80: Zubatky (Dissostichus spp.)
 • - - 0304560000 80 (4/0) : Žraloci
 • - - 0304570000 80: Rejnokovití (Rajidae)
 • - - 0304590000 80 (4/0) : Ostatní
 • - 0304610000 10: Zmrazené filé z tilápie (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovitých (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhořů (Anguilla spp.), robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.)
 • - - 0304610000 80: Tilápie (Oreochromis spp.)
 • - - 0304620000 80: Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
 • - - 0304630000 80: Robalo nilský (Lates niloticus)
 • - - 0304690000 80 (3/0) : Ostatní
 • - 0304710000 10: Zmrazené filé z ryb čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae
 • - - 0304710000 80 (2/0) : Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
 • - - 0304720000 80: Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)
 • - - 0304730000 80: Treska tmavá (Pollachius virens)
 • - - 0304740000 80 (5/0) : Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.)
 • - - 0304750000 80 (2/0) : Treska pestrá (Theragra chalcogramma)
 • - - 0304790000 80 (5/0) : Ostatní
 • - 0304810000 10: Zmrazené filé z ostatních ryb
 • - - 0304810000 80 (2/0) : Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)
 • - - 0304820000 80 (3/0) : Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - 0304830000 80 (4/0) : Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae)
 • - - 0304840000 80: Mečoun obecný (Xiphias gladius)
 • - - 0304850000 80: Zubatky (Dissostichus spp.)
 • - - 0304860000 80: Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - 0304870000 80 (3/0) : Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
 • - - 0304880000 80 (6/0) : Žraloci, rejnokovití (Rajidae)
 • - - 0304890000 80 (11/0) : Ostatní
 • - 0304910000 10: Ostatní, zmrazené
 • - - 0304910000 80: Mečoun obecný (Xiphias gladius)
 • - - 0304920000 80: Zubatky (Dissostichus spp.)
 • - - 0304930000 80 (2/0) : Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.)
 • - - 0304940000 80 (2/0) : Treska pestrá (Theragra chalcogramma)
 • - - 0304950000 80 (11/0) : Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě tresky pestré (Theragra chalcogramma)
 • - - 0304960000 80 (4/0) : Žraloci
 • - - 0304970000 80: Rejnokovití (Rajidae)
 • - - 0304990000 80 (10/2) : Ostatní

Zmrazené prokládané filety v bloku z aljašské…

Zmrazené prokládané filety v bloku z aljašské tresky. Vzhled: filety (pruhy masa, odříznuté rovnoběžně s páteří ryby, tvořící pravou nebo levou stranu rybího těla.

Hlava, vnitřnosti, ploutve a kosti byly odstraněny a obě strany nejsou navzájem spojeny) jsou po vrstvách v kartonu prokládané igelitem a tvoří desku.

Deklarovaný způsob balení: blok o váze 6,5 kg.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: MRAŽENÉ UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ RYBY VÝROBKY Z RYB TRESKA FILETOVÁNO BLOKY

Zmrazené filety z aljašské tresky (THERAGRA…

mražené; upraveno pro drobný prodej; ryby; výrobky z ryb; treska;…

Zmrazené filety z aljašské tresky (THERAGRA CHALCOGRAMMA), které vznikají dělením prokládaných filet v bloku.

Vzhled: pruhy masa, odříznuté rovnoběžně s páteří ryby, tvořící pravou nebo levou stranu rybího těla.

Hlava, vnitřnosti, ploutve a kosti byly odstraněny a obě strany nejsou navzájem spojeny. Deklarovaný způsob balení: 300 a 400 g.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: MRAŽENÉ UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ RYBY VÝROBKY Z RYB TRESKA FILETOVÁNO