Filé / Makrela / Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker.

  • - - - - - 1604151110 80: Druhu Scomber scombrus
  • - - - - - 1604151190 80: Druhu Scomber japonicus