Ostatní / Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

Zmrazené průmyslové bloky ostatního rybího…

Zmrazené průmyslové bloky ostatního rybího masa z aljašské tresky. Vzhled: lisované kousky nebo odřezky filet z ryb, které tvoří blok. Deklarovaný způsob balení: blok o hmotnosti 7,5 kg, který je balen do průhledné fólie – čtyři v jednom kartonu.

Odůvodnění sazebního zařazení: Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury 1 a 6, Vysvětlivky k HS k číslu 0304, Vysvětlivky ke KN k podpoložkám 0304 20 13 až 0304 20 94.

Znění kódů 0304, 0304 99 a 0304 99 75 KN a TARIC kódu 0304 99 75 10. Navrhované sazební zařazení do podpoložky KN 0304 20 85 je věcně nesprávné, neboť tato podpoložka pozbyla platnosti k 31.12.2006.

Číslo ZISZ:
CZ13-0018-2007.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2013-01-15.

Klíčová slova členského státu: MRAŽENÉ UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ RYBY VÝROBKY Z RYB TRESKA BLOKY

Ostatní zmrazené porcované rybí maso z aljašské…

Ostatní zmrazené porcované rybí maso z aljašské tresky (THERAGRA CHALCOGRAMMA), které vzniká zpracováním průmyslových bloků.

Vzhled: rozřezané kousky rybího masa. Deklarovaný způsob balení: průhledná fólie s popisem výrobku - maloobchodní balení o hmotnosti 200, 300 a 400 g; gastro balení - kartónová krabice 1 x 6 kg.

Odůvodnění sazebního zařazení: Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury 1 a 6, Vysvětlivky k HS k číslu 0304, Vysvětlivky ke KN k podpoložkám 0304 20 13 až 0304 20 94.

Znění kódů 0304, 0304 99 a 0304 99 75 KN a TARIC kódu 0304 99 75 90. Navrhované sazební zařazení do TARIC kódu 0304 20 85 90 je věcně nesprávné, neboť se nejedná vzhledem ke způsobu zpracování o rybí filé, ale o ostatní rybí maso.

Číslo ZISZ:
CZ13-0002-2007.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2013-01-15.

Klíčová slova členského státu: MRAŽENÉ UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ RYBY VÝROBKY Z RYB TRESKA