Film z poly(ethylentereftalátu), poly(ethylennaftalátu) nebo podobného polyesteru, potažený na jedné straně kovem a/nebo oxidy kovu, obsahující méně než 0,1 % hmotnostních hliníku, o tloušťce nejvýše 300 µm a s povrchovým měrným odporem nejvýše 10 000 ohmů (na čtverec) (stanovené metodou ASTM D 257-99).

Deutsch 21

Dle deklarovaných údajů se jedná se o transparentní…

Dle deklarovaných údajů se jedná se o transparentní vodivý film, který se po dalším zpracování používá do panelů dotykových displejů, kde plní funkci přenašeče elektrického impulzu z vnější strany displeje.

Film má tloušťku 45 - 180 mikrometrů a je složený z několika vrstev plastu a jedné vnitřní vodivé vrstvy ITO z india a cínu, nanesené na plastový nosič rozprašováním ve vakuu.

Účelem této vrstvy není zvýšení pevnosti plastického materiálu. Z plastických materiálů převládá PET, který je obsažen ve výrobku ve 2 vrstvách.

Film není opatřen vnější adhezivní vrstvou. Povrchový měrný odpor je nižší než 10000 ohmů. Je dodáván v rolích nebo listech.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: FÓLIE POLYETHYLENTEREFTALÁT CÍN OXIDY

Dle údajů žadatele a předloženého vzorku…

Dle údajů žadatele a předloženého vzorku se jedná o transparentní vodivý film k použití do panelů dotykových displejů, kde po konečné úpravě plní funkci přenašeče elektrického impulsu z vnější strany dotykového displeje.

Popis výrobku: Transparentní film o tloušťce 180 µm složený z jedné vnitřní vodivé vrstvy (ITO - Indium Tin Oxide), nanesené na plastový nosič.

Nosič je složen ze dvou vrstev PET filmu (tlušťky 125 µm, resp. 23 µm) spojených adhezivem. Film není opatřen adhezivní vrstvou.

Balení: v rolích, šíře 0,5 m, délka 0,5 až 100 m; v kartonové krabici po 1 balení.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: FÓLIE JAKO KOTOUČE K VESTAVĚNÍ POLYETHYLENTEREFTALÁT POKOVENÉ CÍN