Fosfornany (hypofosfity) a fosforitany (fosfity).

  • - - 2835100010 80: Fosfornan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)
  • - - 2835100020 80: Fosfornan sodný  (CAS RN 7681-53-0)
  • - - 2835100090 80: Ostatní