Ostatní / Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované.

  • - - - 2835291000 80: Triamonné
  • - - - 2835293000 80: Trisodné
  • - - - 2835299000 80: Ostatní