Ostatní / Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - 2914290020 80: Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36-5)
  • - - - 2914290030 80: (R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)
  • - - - 2914290040 80: Kafr
  • - - - 2914290050 80: trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)
  • - - - 2914290060 80: Cyklopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)
  • - - - 2914290090 80: Ostatní