Ostatní / Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd.

  • - - - 2912490010 80: 3-Fenoxybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)
  • - - - 2912490020 80: 4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)
  • - - - 2912490030 80: Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)
  • - - - 2912490040 80: 3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)
  • - - - 2912490090 80: Ostatní