Sloučeniny europia, gadolinia, terbia, dysprosia, holmia, erbia, thulia, ytterbia, lutecia nebo yttria.

  • - - - 2846902010 80: Sloučeniny europia
  • - - - 2846902015 80: Sloučeniny gadolinia
  • - - - 2846902020 80: Sloučeniny terbia
  • - - - 2846902025 80: Sloučeniny dysprosia
  • - - - 2846902030 80: Sloučeniny holmia
  • - - - 2846902035 80: Sloučeniny erbia
  • - - - 2846902040 80: Sloučeniny thulia
  • - - - 2846902045 80: Sloučeniny ytterbia
  • - - - 2846902050 80: Sloučeniny lutecia
  • - - - 2846902055 80: Sloučeniny yttria