Osnovní pleteniny (včetně pletenin vyrobených na galonových pletacích strojích), jiné než čísel 6001 až 6004.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 6005210000 10: Z bavlny
 • - - 6005210000 80: Nebělené nebo bělené
 • - - 6005220000 80: Barvené
 • - - 6005230000 80: Z různobarevných nití
 • - - 6005240000 80: Potištěné
 • - 6005350000 10: Ze syntetických vláken
 • - - 6005350000 80: Textilie specifikované v poznámce k položkám 1 této kapitoly
 • - - 6005360000 80 (0/1) : Ostatní, nebělené nebo bělené
 • - - 6005370000 80: Ostatní, barvené
 • - - 6005380000 80: Ostatní, z různobarevných nití
 • - - 6005390000 80: Ostatní, potištěné
 • - 6005410000 10: Z umělých vláken
 • - - 6005410000 80: Nebělené nebo bělené
 • - - 6005420000 80: Barvené
 • - - 6005430000 80: Z různobarevných nití
 • - - 6005440000 80: Potištěné
 • - 6005900000 80 (2/0) : Ostatní