Ostatní lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

Dle deklarovaných údajů se jedná o zmrazenou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o zmrazenou rybu - druh lososa (Oncorhynchus gorbuscha) ve formě "steaku". Ryba je rozřezána na jednotlivé kusy. Balení: vakuově baleno.

Odůvodnění sazebního zařazení: Všeobecná pravidla 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury. Vysvětlivky k HS k číslu 0303. Znění kódů 0303, 0303 12 00 kombinované nomenklatury.

Číslo ZISZ:
CZ32-0178-2016.
Datum začátku platnosti:
.
Datum konce platnosti:
2022-01-31.

Klíčová slova členského státu: MRAŽENÉ RYBY JAKO KUSY LOSOS NAŘEZANÝ