Z polymerů vinylchloridu / Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství (například spojky, kolena, příruby) z plastů.

Français 1