Ostatní / Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

Dansk 1 Deutsch 5 English 19 Español 1 Français 1 Nederlands 2 Polski 2

  • - - - 2917191000 80 (3/1) : Kyselina malonová, její soli a estery
  • - - - 2917192000 80: Ethan-1,2-dikarboxylová kyselina nebo butandiová kyselina (jantarová kyselina) s obsahem uhlíku pocházejícího z biomasy ve výši 100 % hmotnostních
  • - - - 2917198000 80 (8/0) : Ostatní