Na bázi halogenovaných sloučenin.

Dansk 2 Deutsch 1 Polski 1 Svenska 2

  • - - - - 3808942020 80 (0/1) : Kyselina trichlorisokyanurová a preparáty z ní, nazývaná také "symclosene" podle mezinárodních nepatentovaných názvů (INN)
  • - - - - 3808942030 80: Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) obsahující:  - 1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), - 1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), - 1-brom,3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) a - 1-chlor,3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)
  • - - - - 3808942090 80 (0/2) : Ostatní