Ostatní / Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy).

English 2

 • - - - - 2933299015 80: Ethyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazol-5-karboxyát (CAS RN 144689-93-0)
 • - - - - 2933299025 80: Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)
 • - - - - 2933299035 80: 1-Trityl-4-formylimidazol (CAS RN 33016-47-6)
 • - - - - 2933299040 80: Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)
 • - - - - 2933299045 80: Prochloraz chlorid měďnatý (ISO) (CAS RN 156065-03-1)
 • - - - - 2933299050 80: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)
 • - - - - 2933299055 80: Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší
 • - - - - 2933299060 80: 1-Kyan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothiomočovina (CAS RN 52378-40-2)
 • - - - - 2933299065 80: (S)-terc-butyl-2-(5-brom-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-karboxylát (CAS RN 1007882-59-8)
 • - - - - 2933299070 80: Cyazofamid (ISO), (CAS RN 120116-88-3)
 • - - - - 2933299075 80: 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan]-dihydrochlorid (CAS RN 27776-21-2)
 • - - - - 2933299080 80: Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)
 • - - - - 2933299085 80: Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)
 • - - - - 2933299090 80 (0/1) : Ostatní