2,2′,2″,6,6′,6″-hexa-_tert_-butyl-_α,α′,α″_-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri- _p_-cresol (CAS RN 1709-70-2).

Deutsch 3 Nederlands 2

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou chemicky definovanou organickou sloučeninu - 3,3´,3",5,5´,5"-hexa-_tert_-butyl-_α,α´,α"_-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-_p_-kresol (CAS 1709-70-2) ve formě bílého prášku.

Použití: přísada do gum a plastů, jako fenolický antioxidant pro polymery.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: PLASTY POLYMERY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ