Platýs (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis).

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - 0303311000 80 (0/1) : Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)
  • - - - 0303313000 80: Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)
  • - - - 0303319000 80: Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis)