HLINÍK A VÝROBKY Z NĚHO.

 • 7601000000 80 (2/0) : Netvářený (surový) hliník
 • 7602000000 80 (4/0) : Hliníkový odpad a šrot
 • 7603000000 80 (2/0) : Hliníkový prášek a šupiny (vločky)
 • 7604000000 80 (4/0) : Hliníkové tyče, pruty a profily
 • 7605000000 80 (6/0) : Hliníkové dráty
 • 7606000000 80 (6/0) : Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm
 • 7607000000 80 (4/0) : Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm
 • 7608000000 80 (2/0) : Hliníkové trouby a trubky
 • 7609000000 80 (3/13) : Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)
 • 7610000000 80 (2/0) : Hliníkové konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky); hliníkové desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky, připravené pro použití v konstrukcích
 • 7611000000 80: Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
 • 7612000000 80 (2/0) : Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
 • 7613000000 80 (3/0) : Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn
 • 7614000000 80 (2/0) : Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované
 • 7615000000 80 (2/0) : Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, z hliníku; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, z hliníku; sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, z hliníku
 • 7616000000 80 (4/0) : Ostatní výrobky z hliníku