Odlévané / Ostatní / Ostatní výrobky z hliníku.

  • - - - - 7616991010 80: Objímky, příruby a ostatní příslušenství pro fixaci, spojování, upínání nebo rozmístění, pro použití v určitých typech letadel
  • - - - - 7616991020 80: "Quick change" (Rychlá výměna) - zařízení pro přeměnu osobních dopravních letadel v letadla nákladní a naopak, pro použití v určitých typech letadel
  • - - - - 7616991030 80: Hliníková vzpěra motoru -|o výšce větší než 10|mm, avšak nejvýše 200|mm, -|o šířce větší než 10|mm, avšak nejvýše 200|mm, -|o délce větší než 10|mm, avšak nejvýše 200|mm, s alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobená z hliníkových slitin ENAC-46100|nebo ENAC-42100|(na základě normy EN:1706) s těmito vlastnostmi: -|vnitřní pórovitost nejvýše 1|mm, -|vnější pórovitost nejvýše 2|mm, -|tvrdost podle Rockwella HRB 10|nebo vyšší typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových vozidlech
  • - - - - 7616991091 10: Ostatní
  • - - - - - 7616991091 80: Hliníkové radiátory a součásti nebo díly smontované do bloků nebo jednotlivě, ze kterých jsou tyto radiátory složeny
  • - - - - - 7616991099 80 (0/1) : Ostatní