Ze slitin hliníku / Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm.

Deutsch 2 Français 1